Milieu

Werken aan een schone werk- en leefomgeving impliceert bij Buwalda Multiservice eveneens, werken aan een schoon milieu. En daarbij loopt het bedrijf zonder meer voorop. Zo vindt gevelreiniging plaats met behulp van onder andere Torbo-stralen, waarbij zo weinig mogelijk stofdeeltjes vrijkomen. Goed voor mens en omgeving.

Bij de keuze van de aanschaf van nieuwe apparatuur spelen milieuaspecten eveneens een belangrijke rol. Steevast valt de keuze uit voor die apparaten, die niet alleen een uitstekende kwaliteit leveren maar die tevens energiezuinig, een laag waterverbruik en zo laag mogelijk geluidsniveau hebben.

Milieuvriendelijk zijn ook de zeep – en reinigingsproducten, die gebruikt worden. Steeds wordt er kritisch gekeken naar de mate, waarin die producten goed passen in een milieu- en mensvriendelijke werksituatie. Van agressieve, bijtende reinigingsproducten is nauwelijks sprake: de huidige generatie producten is zo ver doorontwikkeld dat het eindresultaat hetzelfde is als van hun voorgangers.

Ook beschikt Lina Bedrijfsdiensten over een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Met deze mobiele unit kan ter plaatse vervuild water gezuiverd worden. Dit kan water zijn van gevelreiniging, brandschades, olievervuiling etc…